PERMOHONAN JAWATAN ONLINE LLM

 
PERINGATAN KEPADA CALON
 
1. Permohonan jawatan ini terbuka kepada Warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 18 tahun dan tidak lebih daripada 45 tahun pada tarikh iklan ditutup.
2. Sila pastikan borang permohonan jawatan secara "on-line" diisi dengan lengkap.
3. Jika pemohon dipanggil untuk menghadiri temuduga, sila bawa bersama dokumen-dokumen berikut:-
i. Sekeping gambar berukuran pasport yang ditulis nama dan no. kad pengenalan dibelakangnya;
ii. Kad pengenalan asal dan satu salinannya yang diakui sah;
iii. Sijil-sijil asal berkaitan dan satu salinannya yang diakui sah; dan
iv. Apa-apa surat akuan asal dan satu salinannya yang diakui sah.
4. Sijil-sijil hendaklah diakui sah oleh Pegawai Kerajaan dari Kumpulan Pengurusan & Profesional atau Penghulu/Ketua Kampung.
5. Sekiranya pemohon sedang memegang jawatan dalam perkhidmatan Kerajaan, Badan-badan Berkanun dan Kuasa-kuasa Tempatan, pemohon hendaklah membawa bersama surat pelepasan daripada Ketua Jabatan, penyata perkhidmatan dan laporan sulit apabila menghadiri temuduga.
6. Semua pemegang-pemegang biasiswa/dermasiswa dikehendaki mendapatkan surat akuan pelepasan perjanjian dari Penganjur biasiswa/dermasiswa mereka sekiranya dipanggil untuk menghadiri temuduga.
7. Tuntutan perbelanjaan berkaitan dengan permohonan atau temuduga ini tidak akan dilayan oleh Lembaga Lebuhraya Malaysia.
8. Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak bertanggungjawab ke atas permohonan yang tidak diterima atau tidak lengkap.
9.

Iklan Jawatan Kosong LLM MEI 2020.

10.

Soalan Esei Bagi Penjawatan Pengurusan & Professional.

11.

Untuk Bantuan Permohonan Jawatan.


sssSILA PILIH JAWATAN YANG HENDAK DIPOHON
1.

JURUTERA AWAM (GRED J48) (KONTRAK)

2.

JURUTERA AWAM (GRED J41) (KONTRAK)

3.

JURUTERA MEKANIKAL & ELEKTRIK (GRED J41) (KONTRAK)

4.

JURUUKUR BAHAN (GRED J41) (KONTRAK)

5.

PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (GRED F41) (KONTRAK)

6.

AKAUNTAN (GRED WA41) (KONTRAK)

7.

PEGAWAI UNDANG-UNDANG (GRED L41) (KONTRAK)

8.

PENOLONG JURUTERA (AWAM) (GRED JA29) (KONTRAK)

9.

PENOLONG JURUTERA (MEKANIKAL & ELEKTRIK) (GRED JA29) (KONTRAK)

10.

PENOLONG AKAUNTAN (GRED W29) (KONTRAK)

11.

PELUKIS PELAN (GRED JA19) (KONTRAK)

12.

PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN / OPERASI) (GRED N19) (KONTRAK)

13.

PEMANDU KENDERAAN (GRED H11) (KONTRAK)


SEMAKAN STATUS PERMOHONAN
Pemohon boleh membuat semakan status permohonan setelah permohonan jawatan dibuat.
JAWATAN YANG DIPOHON
1.

JURUTERA AWAM (GRED J48) (KONTRAK)

2.

JURUTERA AWAM (GRED J41) (KONTRAK)

3.

JURUTERA MEKANIKAL & ELEKTRIK (GRED J41) (KONTRAK)

4.

JURUUKUR BAHAN (GRED J41) (KONTRAK)

5.

PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (GRED F41) (KONTRAK)

6.

AKAUNTAN (GRED WA41) (KONTRAK)

7.

PEGAWAI UNDANG-UNDANG (GRED L41) (KONTRAK)

8.

PENOLONG JURUTERA (AWAM) (GRED JA29) (KONTRAK)

9.

PENOLONG JURUTERA (MEKANIKAL & ELEKTRIK) (GRED JA29) (KONTRAK)

10.

PENOLONG AKAUNTAN (GRED W29) (KONTRAK)

11.

PELUKIS PELAN (GRED JA19) (KONTRAK)

12.

PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN / OPERASI) (GRED N19) (KONTRAK)

13.

PEMANDU KENDERAAN (GRED H11) (KONTRAK)