PERMOHONAN JAWATAN PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)(GRED N17)

 

1. MAKLUMAT PERIBADI

No Kad Pengenalan *: *Cth: 801206069402
Warna :
Tempat Dikeluarkan :
Nama *40 aksara sahaja: Umur Pada Tarikh Tutup Iklan * : Tahun
Alamat : Tarikh Lahir : Sila Pilih Tarikh
: Tempat Lahir :
:
Bandar :
Poskod :
Negeri :
No. Telefon : No. Telefon Bimbit * :
Jantina * : Email * :
Agama : Keturunan :
Kewarganegaraan *: No. Sijil Kewarganegaraan :
Status :
Nama Suami/Isteri : Bilangan Anak :
No. Ahli KWSP(EPF) : No. Cukai Pendapatan :
Bahasa Pertuturan : 1. 2. Bahasa Tulisan : 1. 2.
Nama Ibu/Bapa/Penjaga :
Alamat Ibu/Bapa/Penjaga : Pekerjaan Ibu/Bapa/Penjaga :
:
:
2. MAKLUMAT PENGAJIAN
Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM/MCE/SPM(V)/SPVM/SPM Mengikut Sistem Terbuka atau Setaraf) *
Tahun * :
Jenis Sijil * :
Pangkat:
Ujian Lisan Bahasa Melayu *:
Pemohon hanya boleh mengisikan keputusan maksimum 10 matapelajaran sahaja. Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris adalah subjek yang wajib diisi.
MATAPELAJARAN GRED
Keputusan Peperiksaan STPM/STP/HSC
Tahun :
Jenis Sijil :
Pangkat :
Peringkat Kelulusan : **(Cth: 3A,2B)
Senarai Matapelajaran STPM
MATAPELAJARAN GRED
Maklumat-maklumat Mengenai Kolej/Universiti Yang Dihadiri serta Kelulusan Pengajian Tinggi (Sijil/Diploma)*
KELULUSAN 1
Tahun:
Kelulusan:
PGNK / CGPA : **(Cth: 3.25 atau 0.00 Bagi Sijil Tiada CGPA)
Peringkat Kelulusan:
Institusi yang mengeluarkan Sijil:
Pengkhususan (Bidang):
KELULUSAN 2
Tahun :
Kelulusan :
PGNK / CGPA : (Cth: 3.25 atau 0.00 Bagi Sijil Tiada CGPA)
Peringkat Kelulusan :
Institusi yang mengeluarkan Sijil:
Pengkhususan (Bidang):
3. KEGIATAN LUAR
Sukan Dan Taraf Perwakilan Semasa di Sekolah/Kolej/Universiti *
SUKAN
PERINGKAT
1.
2.
3.
Kelab/Persatuan Dan Taraf Perwakilan Semasa di Sekolah/Kolej/Universiti *
NAMA PERSATUAN
JAWATAN
PERINGKAT
1.
2.
3.
4. PENGALAMAN KERJA
Sebutkan Butir-butir Jawatan Atau Pekerjaan Dahulu dan Sekarang*
JAWATAN
RINGKASAN TUGAS
NAMA & ALAMAT MAJIKAN
GAJI POKOK SEBULAN
DARI
HINGGA
1.
Sila Pilih Tarikh
Sila Pilih Tarikh
2.
Sila Pilih Tarikh
Sila Pilih Tarikh
3.
Sila Pilih Tarikh
Sila Pilih Tarikh
5. REKOD LATIHAN/KURSUS
Sebutkan Butir-butir Latihan/Kursus Yang Telah Diikuti*
NAMA KURSUS
DARI
HINGGA
ANJURAN
TEMPAT
KEPUTUSAN
1.
Sila Pilih Tarikh
Sila Pilih Tarikh
2.
Sila Pilih Tarikh
Sila Pilih Tarikh
3.
Sila Pilih Tarikh
Sila Pilih Tarikh
6. PERAKUAN DIRI
Sebutkan nama 2 orang selain daripada saudara mara atau Majikan yang mengenali tuan/puan dan yang akan memberi perakuan mengenai diri tuan/puan *
Perakuan Diri 1
Nama *:
Alamat * :
:
:
Pekerjaan *: No. Telefon *:
Perakuan Diri 2
Nama *:
Alamat * :
:
:
Pekerjaan *: No. Telefon *:

* Sila Pastikan Maklumat Anda Adalah Lengkap Dan Betul Sebelum Klik Butang Hantar.