PERMOHONAN JAWATAN PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN / OPERASI) (GRED N19) (TETAP / KONTRAK)

 

1. MAKLUMAT PERIBADI

No Kad Pengenalan: *Cth: 801206069402
Warna :
Tempat Dikeluarkan :
Nama *40 aksara sahaja: Umur Pada Tarikh Tutup Iklan : Tahun
Alamat : Tarikh Lahir : Sila Pilih Tarikh
: Tempat Lahir :
:
Bandar :
Poskod :
Negeri :
No. Telefon : No. Telefon Bimbit * :
Jantina : Email * :
Agama : Keturunan :
Kewarganegaraan: No. Sijil Kewarganegaraan :
Status :
Nama Suami/Isteri : Bilangan Anak :
No. Ahli KWSP(EPF) : No. Cukai Pendapatan :
Bahasa Pertuturan : 1. 2. Bahasa Tulisan : 1. 2.
Nama Ibu/Bapa/Penjaga :
Alamat Ibu/Bapa/Penjaga : Pekerjaan Ibu/Bapa/Penjaga :
:
:
2. MAKLUMAT PENGAJIAN
Keputusan Penilaian Menengah Rendah (PMR) Atau Setaraf
Tahun :
Ujian Lisan Bahasa Melayu :
Pemohon hanya boleh mengisi keputusan maksimum 10 matapelajaran sahaja.
MATAPELAJARAN GRED
Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM/MCE/SPM(V)/SPVM/SPM Mengikut Sistem Terbuka atau Setaraf)
Tahun :
Jenis Sijil :
Pangkat:
Ujian Lisan Bahasa Melayu :
Pemohon hanya boleh mengisi keputusan maksimum 10 matapelajaran sahaja.
MATAPELAJARAN GRED
Keputusan Peperiksaan STPM/STP/HSC
Tahun :
Jenis Sijil :
Pangkat :
Peringkat Kelulusan : **(Cth: 3A,2B)
Senarai Matapelajaran STPM
MATAPELAJARAN GRED
Maklumat-maklumat Mengenai Kolej/Universiti Yang Dihadiri serta Kelulusan Pengajian Tinggi
KELULUSAN 1
Tahun:
Kelulusan:
PGNK / CGPA : **(Cth: 3.25 atau 0.00 Bagi Sijil Tiada CGPA)
Peringkat Kelulusan:
Institusi yang mengeluarkan Sijil:
Pengkhususan (Bidang):
KELULUSAN 2
Tahun :
Kelulusan :
PGNK / CGPA : (Cth: 3.25 atau 0.00 Bagi Sijil Tiada CGPA)
Peringkat Kelulusan :
Institusi yang mengeluarkan Sijil:
Pengkhususan (Bidang):
3. KEGIATAN LUAR
Sukan Dan Peringkat Perwakilan Semasa di Sekolah/Kolej/Universiti
SUKAN PERINGKAT
1.
2.
3.
Kelab/Persatuan Dan Peringkat Perwakilan Semasa di Sekolah/Kolej/Universiti
PERSATUAN
JAWATAN
PERINGKAT
1.
2.
3.
4. PENGALAMAN KERJA
Butiran Jawatan / Pekerjaan Dahulu dan Sekarang
JAWATAN
RINGKASAN TUGAS
NAMA & ALAMAT MAJIKAN
GAJI POKOK SEBULAN
DARI
HINGGA
1.
Sila Pilih Tarikh
Sila Pilih Tarikh
2.
Sila Pilih Tarikh
Sila Pilih Tarikh
3.
Sila Pilih Tarikh
Sila Pilih Tarikh
5. REKOD LATIHAN/KURSUS
Butiran Latihan/Kursus Yang Telah Diikuti
KURSUS
DARI
HINGGA
ANJURAN
TEMPAT
KEPUTUSAN
1.
Sila Pilih Tarikh
Sila Pilih Tarikh
2.
Sila Pilih Tarikh
Sila Pilih Tarikh
3.
Sila Pilih Tarikh
Sila Pilih Tarikh
6. LESEN MEMANDU
(BAGI PERMOHONAN JAWATAN PEMANDU KENDERAAN & PEMBANTU OPERASI SAHAJA)
Lesen Memandu
Kelas : D E E1 E2 F G H I
Tarikh Diperolehi: Sila Pilih Tarikh
Tarikh Tamat: Sila Pilih Tarikh
Tempoh Percubaan [ P ]:
7. MENAIP/TRENGKAS
(BAGI PERMOHONAN JAWATAN PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT SAHAJA)

KEBOLEHAN MENAIP

Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris 
Bercetak Bertulis Bercetak Bertulis
   p.s.m    p.s.m    p.s.m    p.s.m

KEBOLEHAN TRENGKAS
Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris 
  p.s.m   p.s.m

8. JAWAPAN SOALAN ESEI
(BAGI PERMOHONAN JAWATAN KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESSIONAL SAHAJA)
Muatnaik Jawapan Esei Anda
* Sila Pastikan Nama Fail Jawapan Esei Anda mengikut Format Berikut (nama)(no kad pengenalan).pdf atau .docx atau .doc. (Contoh : ALI_888888991234)
9. PERAKUAN DIRI
Sebutkan nama 2 orang selain daripada saudara mara yang mengenali tuan/puan dan yang akan memberi perakuan mengenai diri tuan/puan
Perakuan Diri 1
Nama :
Alamat :
:
:
Pekerjaan : No. Telefon :
Perakuan Diri 2
Nama :
Alamat :
:
:
Pekerjaan : No. Telefon :

10. PENGAKUAN
Saya Mengaku Bahawa: Saya tidak ada halangan sekiranya pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia
     berhubung dengan Majikan saya sekarang atau terdahulu untuk mendapatkan maklumat-maklumat lanjut mengenai diri saya

Bahawa maklumat-maklumat dan keterangan-keterangan yang telah saya berikan dalam borang ini adalah betul dan benar sepanjang pengetahuan saya.
     Sekiranya saya ditawarkan jawatan dan kemudiannya Lembaga Lebuhraya mendapati keterangan yang telah saya berikan adalah palsu,
     maka Lembaga Lebuhraya Malaysia berhak menamatkan perkhidmatan saya.
Sila Pastikan Maklumat Anda Adalah Lengkap Dan Betul Sebelum Klik Butang Hantar.