PERMOHONAN JAWATAN PEMANDU KENDERAAN (GRED H11) KONTRAK

 Saturday December 10, 2022


MAKLUMAT PERIBADIGAMBAR PEMOHON
No Kad Pengenalan: *Cth: 801206069402
Warna :
Tempat Dikeluarkan :
Nama *40 aksara sahaja: Tarikh Lahir : Sila Pilih Tarikh
Alamat : Umur Pada Tarikh Tutup Iklan : Tahun
: Tempat Lahir :
:
Bandar :
Poskod :
Negeri :
No. Telefon : No. Telefon Bimbit * :
Jantina : Email * :
Agama : Keturunan :
Kewarganegaraan: No. Sijil Kewarganegaraan :
Status :
Nama Suami/Isteri : Bilangan Anak :
No. Ahli KWSP(EPF) : No. Cukai Pendapatan :
Bahasa Pertuturan : 1. 2. Bahasa Tulisan : 1. 2.
Nama Ibu/Bapa/Penjaga :
Alamat Ibu/Bapa/Penjaga : Pekerjaan Ibu/Bapa/Penjaga :
:
:
MAKLUMAT PENGAJIAN
Keputusan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) / Penilaian Menengah Rendah (PMR) Atau Setaraf

JENIS SIJIL:
TAHUN :

Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM/MCE/SPM(V)/SPVM/SPM Mengikut Sistem Terbuka atau Setaraf)
Tahun :
Jenis Sijil :
Pangkat:
Ujian Lisan Bahasa Melayu :
Pemohon hanya boleh mengisi keputusan maksimum 10 matapelajaran sahaja.
MATAPELAJARAN GRED
KEGIATAN LUAR
Sukan Dan Peringkat Perwakilan Semasa di Sekolah/Kolej/Universiti
SUKAN PERINGKAT
1.
2.
3.
Kelab/Persatuan Dan Peringkat Perwakilan Semasa di Sekolah/Kolej/Universiti
PERSATUAN JAWATAN PERINGKAT
1.
2.
3.
4. PENGALAMAN KERJA
Butiran Jawatan / Pekerjaan Dahulu dan Sekarang
JAWATAN RINGKASAN TUGAS NAMA & ALAMAT MAJIKAN
GAJI POKOK SEBULAN
DARI
HINGGA
1.
Sila Pilih Tarikh
Sila Pilih Tarikh
2.
Sila Pilih Tarikh
Sila Pilih Tarikh
3.
Sila Pilih Tarikh
Sila Pilih Tarikh
LESEN MEMANDU
(BAGI PERMOHONAN JAWATAN PEMANDU KENDERAAN & PEMBANTU OPERASI SAHAJA)
Lesen Memandu
Kelas : D E E1 E2 F G H I
Tarikh Diperolehi: Sila Pilih Tarikh
Tarikh Tamat: Sila Pilih Tarikh
Tempoh Percubaan [ P ]:
Gambar Lesen:
PERAKUAN DIRI
Sebutkan nama 2 orang selain daripada saudara mara atau Majikan yang mengenali tuan/puan dan yang akan memberi perakuan mengenai diri tuan/puan
Perakuan Diri 1
Nama :
Alamat :
:
:
Pekerjaan : No. Telefon :
Perakuan Diri 2
Nama :
Alamat :
:
:
Pekerjaan : No. Telefon :

PENGAKUAN
Saya Mengaku Bahawa: Saya tidak ada halangan sekiranya pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia
     berhubung dengan Majikan saya sekarang atau terdahulu untuk mendapatkan maklumat-maklumat lanjut mengenai diri saya

Bahawa maklumat-maklumat dan keterangan-keterangan yang telah saya berikan dalam borang ini adalah betul dan benar sepanjang pengetahuan saya.
     Sekiranya saya ditawarkan jawatan dan kemudiannya Lembaga Lebuhraya mendapati keterangan yang telah saya berikan adalah palsu,
     maka Lembaga Lebuhraya Malaysia berhak menamatkan perkhidmatan saya.
Sila Pastikan Maklumat Anda Adalah Lengkap Dan Betul Sebelum Klik Butang Hantar.