PERMOHONAN JAWATAN ONLINE LLM

 Thursday October 05, 2023
PERINGATAN KEPADA CALON
 
1. Permohonan jawatan ini terbuka kepada Warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 18 tahun dan tidak lebih daripada 45 tahun pada tarikh iklan ditutup.
2. Sila pastikan borang permohonan jawatan secara "on-line" diisi dengan lengkap.
3. Jika pemohon dipanggil untuk menghadiri temuduga, sila bawa bersama dokumen-dokumen berikut:-
i. Sekeping gambar berukuran pasport yang ditulis nama dan no. kad pengenalan dibelakangnya;
ii. Kad pengenalan asal dan satu salinannya yang diakui sah;
iii. Sijil-sijil asal berkaitan dan satu salinannya yang diakui sah; dan
iv. Apa-apa surat akuan asal dan satu salinannya yang diakui sah.
4. Sijil-sijil hendaklah diakui sah oleh Pegawai Kerajaan dari Kumpulan Pengurusan & Profesional atau Penghulu/Ketua Kampung.
5. Sekiranya pemohon sedang memegang jawatan dalam perkhidmatan Kerajaan, Badan-badan Berkanun dan Kuasa-kuasa Tempatan, pemohon hendaklah membawa bersama surat pelepasan daripada Ketua Jabatan, penyata perkhidmatan dan laporan sulit apabila menghadiri temuduga.
6. Semua pemegang-pemegang biasiswa/dermasiswa dikehendaki mendapatkan surat akuan pelepasan perjanjian dari Penganjur biasiswa/dermasiswa mereka sekiranya dipanggil untuk menghadiri temuduga.
7. Tuntutan perbelanjaan berkaitan dengan permohonan atau temuduga ini tidak akan dilayan oleh Lembaga Lebuhraya Malaysia.
8. Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak bertanggungjawab ke atas permohonan yang tidak diterima atau tidak lengkap.
9.

Iklan Jawatan Kosong LLM APRIL 2023.

10.

Untuk Bantuan Permohonan Jawatan.


SILA PILIH JAWATAN YANG HENDAK DIPOHON

IKLAN JAWATAN TELAH DITUTUP


SEMAKAN STATUS PERMOHONAN
Pemohon boleh membuat semakan status permohonan setelah permohonan jawatan dibuat.
JAWATAN DIPOHON

1. PEGAWAI UNDANG-UNDANG (GRED L48) KONTRAK

5. PEGAWAI TADBIR (GRED N41) TETAP / KONTRAK (IKLAN FEBRUARI 2023)

2. JURUTERA ELEKTRIK (GRED J41) TETAP / KONTRAK

6. PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN / OPERASI) (GRED N19) KONTRAK (IKLAN MAC 2023)

3. JURUUKUR BAHAN (GRED J41) TETAP / KONTRAK

4. AKAUNTAN (GRED WA41) TETAP / KONTRAK