PERMOHONAN JAWATAN ONLINE LLM

 
PERINGATAN KEPADA CALON
 
1. Permohonan jawatan ini terbuka kepada Warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 18 tahun dan tidak lebih daripada 45 tahun pada tarikh iklan ditutup.
2. Sila pastikan borang permohonan jawatan secara "on-line" diisi dengan lengkap.
3. Jika pemohon dipanggil untuk menghadiri temuduga, sila bawa bersama dokumen-dokumen berikut:-
i. Sekeping gambar berukuran pasport yang ditulis nama dan no. kad pengenalan dibelakangnya;
ii. Kad pengenalan asal dan satu salinannya yang diakui sah;
iii. Sijil-sijil asal berkaitan dan satu salinannya yang diakui sah; dan
iv. Apa-apa surat akuan asal dan satu salinannya yang diakui sah.
4. Sijil-sijil hendaklah diakui sah oleh Pegawai Kerajaan dari Kumpulan Pengurusan & Profesional atau Penghulu/Ketua Kampung.
5. Sekiranya pemohon sedang memegang jawatan dalam perkhidmatan Kerajaan, Badan-badan Berkanun dan Kuasa-kuasa Tempatan, pemohon hendaklah membawa bersama surat pelepasan daripada Ketua Jabatan, penyata perkhidmatan dan laporan sulit apabila menghadiri temuduga.
6. Semua pemegang-pemegang biasiswa/dermasiswa dikehendaki mendapatkan surat akuan pelepasan perjanjian dari Penganjur biasiswa/dermasiswa mereka sekiranya dipanggil untuk menghadiri temuduga.
7. Tuntutan perbelanjaan berkaitan dengan permohonan atau temuduga ini tidak akan dilayan oleh Lembaga Lebuhraya Malaysia.
8. Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak bertanggungjawab ke atas permohonan yang tidak diterima atau tidak lengkap.
9.

Iklan Jawatan Kosong Mac 2015.

10. Pemohon dikehendaki menjawab soalan esei yang diberikan dan dihantar bersama-sama borang permohonan online dengan memuatnaik jawapan esei yang telah lengkap bagi permohonan jawatan Pegawai Teknologi Maklumat (Gred F41).
11. Pemohon hendaklah mamastikan soalan esei yang telah lengkap dijawab disimpan dan menamakan fail tersebut mengikut format yang ditetapkan seperti berikut. (nama)(No Kad Pengenalan).pdf atau .docx atau .doc.
12.

Sila lengkapkan soalan esei ini Bagi jawatan PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (F41).Harap Maaf Permohonan Jawatan Kosong Telah Ditutup
SEMAKAN STATUS PERMOHONAN
Pemohon boleh membuat semakan status permohonan setelah permohonan jawatan dibuat.
JAWATAN YANG DIPOHON
1.

PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (GRED F41)

2.

PENOLONG JURUTERA AWAM (GRED JA29)